Ενημερωτικό Σημείωμα προς Τρίτους/Πελάτες σχετικά με την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

 1. Επεξεργασία δεδομένων και σκοποί επεξεργασίας

Η εταιρεία ««ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ – ΜΙΧΑΗΛ ΓΑΛΑΝΗΣ Ο.Ε.» με τον διακριτικό τίτλο «ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΑΙΑΚΕΙΟ»  (εφεξής: «Η Εταιρεία») επεξεργάζεται, στο πλαίσιο της συνεργασίας σας με την Εταιρεία και της επικοινωνίας σας με αυτή, προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγονται από εσάς ή/και τρίτους, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 περί προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (εφεξής: «GDPR») και την ελληνική νομοθεσία. Πιο συγκεκριμένα, η Εταιρεία, μέσω της ιστοσελίδας της, έχει τη δυνατότητα να συλλέξει τα προσωπικά δεδομένα που χρειάζεται από εσάς ώστε να δημιουργήσει ένα ατομικό λογαριασμό στην ιστοσελίδα της, μέσω του οποίου μπορείτε να πραγματοποιήσετε παραγγελίες και να λαμβάνεται ενημερώσεις μέσω email.  Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγει η «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ – ΜΙΧΑΗΛ ΓΑΛΑΝΗΣ Ο.Ε.» συλλέγονται, επεξεργάζονται καταχωρούνται και αποθηκεύονται εμπιστευτικά, από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων της Ελλάδας (Ν. 2472/97, όπως ισχύει σήμερα) και τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Δικαίου (ΕΚ 2016/679).

 1. Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτους

2.1.  Η Εταιρεία δεν θα κοινοποιήσει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους. Κατ’ εξαίρεση τα δεδομένα σας ενδέχεται να κοινοποιηθούν στο προσωπικό της Εταιρείας όπως επίσης και σε τρίτους, όπως αρμόδιες δημόσιες αρχές ή εταιρείες τεχνολογίας πληροφορικής που παρέχουν cloud services ή i-storage platforms κλπ. αλλά μόνον στον βαθμό που απαιτείται για την εκτέλεση των υπηρεσιών τους, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών και διαχείρισης πελατολογίου.

2.2 Για τους παραπάνω σκοπούς, η Εταιρεία μπορεί επίσης να διαβιβάσει μέρος ή το σύνολο των δεδομένων σας σε πρόσωπα εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες, μη μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Στην περίπτωση που για αυτές τις χώρες δεν έχει εκδοθεί απόφαση επάρκειας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τυχόν διαβίβαση δεδομένων θα λάβει χώρα υπό τις κατάλληλες διασφαλίσεις βάσει του GDPR, όπως οι Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή την αρμόδια εθνική αρχή, ή συμβατικές ρήτρες μεταξύ της Εταιρείας και του αποδέκτη των δεδομένων αυτών.

 1. Δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και αντιστροφής της διαδικασίας.

Σε περίπτωση που έχετε δημιουργήσει Λογαριασμό στην ιστοσελίδα, έχετε τη δυνατότητα να αποκτήσετε πρόσβαση ή να διορθώσετε τις προσωπικές σας πληροφορίες, πραγματοποιώντας είσοδο στο Λογαριασμό σας με το e-mail και τον κωδικό πρόσβασης που έχετε ορίσει κατά τη δημιουργία του Λογαριασμού σας.

Σε κάθε περίπτωση έχετε το δικαίωμα να αποκτήσετε πρόσβαση, να διορθώσετε ή να διαγράψετε τις προσωπικές σας πληροφορίες ανά πάσα στιγμή, καθώς και να αρνηθείτε την επεξεργασία των στοιχείων σας, απευθυνόμενος στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων της «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ – ΜΙΧΑΗΛ ΓΑΛΑΝΗΣ Ο.Ε.»:

 • μέσω ταχυδρομείου («ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ – ΜΙΧΑΗΛ ΓΑΛΑΝΗΣ Ο.Ε.», ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΑΙΑΚΕΙΟ, Λ. Δημοκρατίας 18, Αίγινα 18010).
 • μέσω τηλεφώνου από τις 10.00 έως τις 18.00 Δευτέρα έως Παρασκευή

(2297 022249)

 • μέσω e-mail (sales@aiakeion.gr).

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε διαφημιστικά e-mail, έχετε το δικαίωμα να διαγραφείτε από την λίστα παραληπτών απευθυνόμενος ανά πάσα στιγμή στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων της «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ – ΜΙΧΑΗΛ ΓΑΛΑΝΗΣ Ο.Ε.» ή χρησιμοποιώντας το σύνδεσμο που βρίσκεται στο κάτω μέρος των e-mail που αποστέλλονται από την εταιρεία. Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε πρόβλημα αναφορικά με αυτό, μπορείτε να έρθετε σε επαφή με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων της «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ – ΜΙΧΑΗΛ ΓΑΛΑΝΗΣ Ο.Ε.» χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρθηκαν παραπάνω. Ανήλικοι έχουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα μόνο με την συγκατάθεση των νόμιμων παραστατών ή κηδεμόνων τους.

 1. Διαχείριση των προσωπικών στοιχείων από την εταιρεία μας.

4.1. Μέθοδοι συλλογής στοιχείων.

Τη χρονική στιγμή της εγγραφής στην Ιστοσελίδα, συλλέγουμε τα προσωπικά στοιχεία σας, χρησιμοποιώντας τη φόρμα που διατίθεται στην ενότητα «ο λογαριασμός μου». Η «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ – ΜΙΧΑΗΛ ΓΑΛΑΝΗΣ Ο.Ε.» συλλέγει κατά αυτό τον τρόπο το όνομα, το επώνυμο, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, το φύλο, την ημερομηνία γέννησης σας. Επιπρόσθετα, μπορεί να σας ζητηθεί να μας παρέχετε πρόσθετες πληροφορίες, όπως προτιμήσεις σχετικά με τα προϊόντα / υπηρεσίες. Κατά την τοποθέτηση μιας παραγγελίας, συλλέγουμε προσωπικά στοιχεία χρησιμοποιώντας την φόρμα που διατίθεται στην ενότητα «Δημιουργία Λογαριασμού Πελάτη», όπως αυτό ορίζεται στους γενικούς όρους και προϋποθέσεις. Στο πλαίσιο αυτό, συλλέγουμε επιπρόσθετα στα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά την εγγραφή σας: την διεύθυνση σας (παράδοσης και τιμολόγησης, εφόσον είναι διαφορετική, το τηλέφωνό σας (αριθμός σταθερού και κινητού τηλεφώνου) και πληροφορίες σχετικά με την επιλεγμένη μέθοδο πληρωμής (αριθμός πιστωτικής κάρτας, κάτοχος πιστωτικής κάρτας ). Τέλος, όταν ζητάτε να δείτε σελίδες στην ιστοσελίδα, οι διακομιστές της Εταιρείας, αναγνωρίζουν αυτόματα την διεύθυνση ΙΡ του υπολογιστή σας (η αριθμητική διαδικτυακή διεύθυνση που αποδίδεται σε κάθε υπολογιστή σε ένα δίκτυο. Η διεύθυνση ΙΡ έχει την παρακάτω μορφή: ΧΧΧ.ΧΧΧ.ΧΧΧ.ΧΧΧ). Τα δεδομένα που συλλέγουμε και είναι απαραίτητα για να μπορέσουμε να απαντήσουμε στις αναζητήσεις σας ή στην παραγγελία σας, είναι σημειωμένα με αστερίσκο στις φόρμες συλλογής δεδομένων. Σε περίπτωση που δεν συμπληρώσετε τα υποχρεωτικά στοιχεία δεν θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την συναλλαγή σας. Μπορούμε να λάβουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες από διάφορες πηγές. Ενδέχεται να συλλέξουμε αυτές τις

πληροφορίες όταν τις προσφέρετε σε κάποιο ταμείο ή κατάστημά μας, στον ιστότοπο μας, σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης ή σε κάποιες από τις εκδηλώσεις μας. Όταν επισκέπτεστε αυτή τη σελίδα, συλλέγουμε επίσης ορισμένες πληροφορίες με αυτοποιημένα μέσα, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες, όπως cookies, web server logs και web beacons.

4.2. Στόχοι.

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε από εσάς κάθε φορά που επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα ή τοποθετείτε μια παραγγελία είναι απαραίτητα για τη συνολική διαχείρηση της παραγγελίας σας από την Εταιρεία και τους παρόχους, προστηθέντες της. Σε αυτή την διαχείριση συμπεριλαμβάνεται και η ανίχνευση διαδικτυακής απάτης και απάτης σχετικά με τα σύγχρονα μέσα πληρωμής, ή πρόληψη και η διαχείριση των περιστατικών πληρωμή ή μη πληρωμής και η διατήρηση των δικαιωμάτων της εταιρείας σχετικά με την εμπορική δραστηριότητά της. Επιπρόσθετα, αυτά τα δεδομένα μπορεί να χρησιμοποιηθούν ώστε να σας ενημερώνουμε σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχονται από την εταιρεία και τις προσφορές ή προωθητικές ενέργειες. Επιπλέον, διατηρούμε το δικαίωμα να συλλέγουμε ελεύθερα και να δημοσιεύομε γενικές στατιστικές πληροφορίες στο προφίλ επισκεπτών της ιστοσελίδας μας, χωρίς να αναφέρουμε ειδικές πληροφορίες, όπως όνομα και διεύθυνση των επισκεπτών αυτών. Μπορούμε να συλλέξουμε στατιστικά στοιχεία που απαιτούνται ώστε να ερμηνεύσουμε την χρήση της ιστοσελίδας μας από τους επισκέπτες. Τα δεδομένα σχετικά με το προφίλ των επισκεπτών μας θα τηρούνται μόνο από την εταιρεία, όπως ορίζει το Ελληνικό Δίκαιο. Τέλος, η «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ – ΜΙΧΑΗΛ ΓΑΛΑΝΗΣ Ο.Ε.» μπορεί να σας στείλει μέσω email εμπορικές προτάσεις σχετικά με προϊόντα ή υπηρεσίες, προωθητικές ή διαφημιστικές ενέργειες, εκτός αν δηλώσετε την άρνησή σας, στα ανωτέρω στοιχεία επικοινωνία, ως άνω.

4.3.  Διαχείριση δεδομένων.

Τα δεδομένα κρατούνται για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών.

4.4. Παραλήπτες δεδομένων.

Όλα τα προσωπικά δεδομένα προορίζονται για τη χρήση τους από την «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ – ΜΙΧΑΗΛ ΓΑΛΑΝΗΣ Ο.Ε.». Με εξαίρεση των φωτογραφιών, τα προσωπικά στοιχεία που έχουν συλλεχθεί από την ιστοσελίδα μπορεί περιστασιακά να ζητηθούν από τους εμπορικούς εταίρους μας, ώστε να διασφαλιστεί η αντιμετώπιση του παραπάνω αναφερόμενου σκοπού, καθώς και για τον εντοπισμό περιπτώσεων απάτης σχετικά με πληρωμές και τη διαχείριση εμπορικών ενεργειών που οργανώθηκαν από την «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ – ΜΙΧΑΗΛ ΓΑΛΑΝΗΣ Ο.Ε.» ή τους εμπορικούς εταίρους της. Η «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ – ΜΙΧΑΗΛ ΓΑΛΑΝΗΣ Ο.Ε.» περιορίζει στο μέτρο του δυνατού τους παραλήπτες ώστε να εξασφαλιστεί η επαρκής προστασία σύμφωνα με την εκάστοτε Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.

4.5. Ασφάλεια και εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων.

Η «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ – ΜΙΧΑΗΛ ΓΑΛΑΝΗΣ Ο.Ε.» έχει καταβάλει σημαντικές προσπάθειες ώστε να λάβει όλα τα προληπτικά μέτρα για να διατηρήσει την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και να αποτρέψει τη διαστρέβλωση, τη βλάβη, την καταστροφή αλλά και την προσβασιμότητα τους από μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη.

4.6. Χρήση προσωπικών δεδομένων.

Η «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ – ΜΙΧΑΗΛ ΓΑΛΑΝΗΣ Ο.Ε.» δεν πρόκειται να μεταβιβάσει ή διαθέσει με οποιοδήποτε τρόπο τα προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες σας σε θυγατρικές ή τρίτους και σε εμπορικούς ή επιχειρηματικούς συνεργάτες της χωρίς την πρότερη σχετική ενημέρωσή σας. Σε περίπτωση που εταιρεία  αναγκαστεί από το Νόμο ή από δικαστική απόφαση να επικοινωνήσει τα προσωπικά δεδομένα τωνεπισκεπτών της, θα ειδοποι΄σει τον επισκέπτη της σχετικά, εφόσον αυτό είναι δυνατόν(εκτός από την περίπτωσηπου η «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ – ΜΙΧΑΗΛ ΓΑΛΑΝΗΣ Ο.Ε.» εκτιμά πως δεν είναι υποχρεωμένη να το κάνει). Λαμβάνοντας υπ όψιν το επίπεδο της τεχνολογίας που σχετίζεται με τον τομέα της τηλεπικοινωνίας, η «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ – ΜΙΧΑΗΛ ΓΑΛΑΝΗΣ Ο.Ε.» δεν μπορεί να διασφαλίσει την εμπιστευτικότητα και την ακεραιότητα της εξακρίβωσης της αυθεντικότητας των email που ο επισκέπτης στέλνει ή λαμβάνει από την Εταιρεία. Διατηρούμε τα στοιχεία σας για περιορισμένη διάρκεια πέντε (5) ετών, αρχίζοντας από το χρόνο της τελευταίας αλληλεπίδρασης σας μαζί μας, εκτός εάν υφίσταται υποχρέωση για την διατήρηση των πληροφοριών για μακρύτερο χρονικό διάστημα από το νόμο ή εάν αυτό απαιτείται από το πλαίσιο δικαστικής διαδικασίας.

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που μας παρέχετε προκειμένου να σας αποστείλουμε διαφημιστικό υλικό με τη συγκατάθεσή σας, παρέχουμε υπηρεσίες, επεξεργαστούμε πληρωμές σας κα / ή συναλλαγές με κάρτα δώρου, δημιουργήσουμε και διαχειριστούμε τον online λογαριασμό σας, απαντήσουμε σε αιτήματα σας, επικοινωνήσουμε μαζί σας και σας παρέχουμε συμμετοχή σε ειδικές εκδηλώσεις, διαγωνισμούς, κληρώσεις, προγράμματα έρευνες και λοιπές προσφορές, λειτουργήσουμε, αξιολογήσουμε και βελτιώσουμε την επαγγελματική μας δραστηριότητα (συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών, της ενίσχυσης και βελτίωσης των υπηρεσιών μας, της διαχείρισης της επικοινωνίας μας, της ανάλυσης των προϊόντων μας, της διεξαγωγής data analytics και της εκτέλεσης των λογιστικών, ελεγκτικών και άλλων εσωτερικών λειτουργιών μας), συνάδουμε με τις ισχύουσες νομικές απατήσεις, τα σχετικά βιομηχανικά πρότυπα και τις πολιτικές μας.

Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες με άλλους τρόπους για τους οποίους θα παρέχουμε συγκεκριμένη ειδοποίηση κατά τη στιγμή της συλλογής τους.

4.7. Πληροφορίες που συλλέγουμε με αυτοποιημένα μέσα.

Όταν επισκέπτεσθε αυτή τη σελίδα, συλλέγουμε συγκεκριμένες πληροφορίες με αυτοποιημένα μέσα, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες όπως cookies, web server logs και web beacons. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε υπηρεσίες web analytics τρίτων στην παρούσα σελίδα, τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης μας ή τις εφαρμογές μας για κινητά. Οι πάροχοι υπηρεσιών που διαχειρίζονται τις υπηρεσίες αυτές χρησιμοποιούν τεχνολογίες όπως cookies, web server logs και web beacons για να μας βοηθήσουν να αναλύσουμε το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την σελίδα. Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω αυτών των μέσων (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ΙΡ) γνωστοποιούνται σε αυτούς τους παρόχους υπηρεσιών, οι οποίοι χρησιμοποιούν τις πληροφορίες για να αξιολογήσουν τη χρήση της ιστοσελίδας.

4.8. Στοχευμένη διαφήμιση.

Ενδέχεται επίσης να αναθέσουμε τις διαφημίσεις μας σε διαφημιστικά δίκτυα τρίτων που συλλέγουν διευθύνσεις ΙΡ και άλλες πληροφορίες, μέσω της χρήσης cookies, web server logs και web beacons στους ιστοχώρους μας, σε email και σε διαδυκτιακούς τόπους τρίτων. Αυτές τις πληροφορίες τις χρησιμοποιούν προκειμένου να προβάλλουν διαφημίσεις για προϊόντα και υπηρεσίες προσαρμοσμένες στα ενδιαφέροντα σας (συμπεριλαμβανόμενων εταιρειών που δεν ελέγχονται από εμάς). Μπορείτε να δείτε αυτές τις διαφημίσεις στις ιστοσελίδες μας και σε άλλες ιστοσελίδες. Αυτή η διαδικασία μας βοηθά επίσης να διαχειριζόμαστε και να παρακολουθούμε την αποτελεσματικότητα των διαφημιστικών ενεργειών μας.

4.9. Πως χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε από τα αυτοποιημένα μέσα.

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγονται μέσω αυτοποιημένων μέσων στην παρούσα σελίδα για να μεταδώσουμε εξατομικευμένο περιεχόμενο, για έρευνα αγοράς, ανάλυση δεδομένων και σκοπούς διαχείρισης συστημάτων, έτσι ώστε να διαπιστωθεί αν μας έχετε επισκεφτεί στο παρελθόν ή αν είστε νέοι επισκέπτες στη σελίδα, καθώς και για την συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις, πολιτικές και διαδικασίες μας, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με σχετικά βιομηχανικά πρότυπα και την επιβολή των Όρων και Προϋποθέσεων μας. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες με άλλους τρόπους, για τους οποίους θα παρέχεται ειδική ειδοποίηση κατά τη στιγμή της συλλογής.

 1. Πληροφορίες που μοιραζόμαστε.

Δεν πουλάμε και δεν αποκαλύπτουμε προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε σχετικά με εσάς, εκτός από τις περιπτώσεις που περιγράφονται εδώ. Ενδέχεται να μοιραστούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας με:

 • τους συνεργάτες μας για τους σκοπούς που περιγράφονται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας.
 • Παρόχους υπηρεσιών που παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό μας βάσει των οδηγιών μας.
 • Δεν εξουσιοδοτούμε αυτούς τους παρόχους να χρησιμοποιήσουν ή να αποκαλύψουν τις πληροφορίες εκτός αν είναι απαραίτητο για την παροχή υπηρεσιών για λογαριασμό μας ή για συμμόρφωση με νομικές απαιτήσεις.  Παραδείγματα αυτών των παρόχων υπηρεσιών περιλαμβάνουν οντότητες που επεξεργάζονται πληρωμές με πιστωτική κάρτα, την επεξεργασία των παραγγελιών, καθώς και την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας δικτύου και διαφήμισης.
 • Λοιπά τρίτα μέρη με τη συναίνεση σας.

Επιπρόσθετα, ενδέχεται να αποκαλύψουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς (i) εάν είμαστε υποχρεωμένοι να ενεργήσουμε έτσι από το νόμο ή νομική διαδικασία, (ii) στις αρχές επιβολής του νόμου ή άλλους κυβερνητικούς αξιωματούχους ή (iii) όταν πιστεύουμε ότι η αποκάλυψη είναι αναγκαία ή κατάλληλη να αποτρέψει σωματική βλάβη ή οικονομική απώλεια ή σε συνεργασία με έρευνα ύποπτης ή πρακτική δόλιας ή παράνομης δραστηριότητας.

Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να μεταφέρουμε τις προσωπικές πληροφορίες που έχουμε για εσάς σε περίπτωση πώλησης ή μεταβίβασης του συνόλου ή ενός τμήματος της επιχείρησης ή των περιουσιακών στοιχείων μας. Σε περίπτωση που συμβεί με τέτοια πώληση ή μεταβίβαση θα χρησιμοποιήσουμε εύλογες προσπάθειες για να κατευθύνουμε τον εκδοχέα να χρησιμοποιήσει τις προσωπικές πληροφορίες που έχετε παράσχει σε μας με τρόπο που είναι συνεπής με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας. Μετά από μια τέτοια πώληση ή μεταβίβαση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την οντότητα στην οποία θα μεταφερθούν τα προσωπικά στοιχεία σας με οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με την επεξεργασία των εν λόγω πληροφοριών.

 1. Τα δικαιώματα και οι επιλογές σας.

Σας προσφέρουμε συγκεκριμένες επιλογές σε σχέση με τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς, όπως σε σχέση με το πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες και τον τρόπο που επικοινωνούμε μαζί σας. Για να επικαιροποιήσετε τις προτιμήσει σας, να μας ζητήσετε να αφαιρέσουμε τις πληροφορίες από τις λίστες  αλληλογραφίας ή να υποβάλλετε ένα αίτημα, παρακαλούμε να επικοινωνήστε μαζί μας όπως ορίζεται κατωτέρω.

6.1. Μη συμμετοχή σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email OptOut). Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να μας πείτε να μην σας αποστέλλουμε διαφημιστική επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο διαγραφής που θα βρείτε εντός των διαφημιστικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λαμβάνετε από εμάς ή επικοινωνώντας μαζί μας ως αναφέρεται κατωτέρω. Μπορείτε επίσης να εξαιρεθείτε από τη λήψη διαφημιστικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ – ΜΙΧΑΗΛ ΓΑΛΑΝΗΣ Ο.Ε.» στέλνοντας μας email στο sales@aiakeion.gr

6.2. Μη συμμετοχή σε μηνύματα μέσω ταχυδρομείου.

Μπορείτε να ζητήσετε να από την «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ – ΜΙΧΑΗΛ ΓΑΛΑΝΗΣ Ο.Ε.» να σταματήσει να σας στέλνει διαφημιστικά μηνύματα μέσω ταχυδρομείου, ακολουθώντας τις οδηγίες που ενδεχομένως συμπεριλαμβάνονται σε μια συγκεκριμένη προωθητική ενέργεια. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε να μην μας επιτρέπεται να σας στέλνουμε διαφημιστικό υλικό ταχυδρομικά, επικοινωνώντας μαζί μας όπως αναφέρεται παρακάτω.

6.3 Απόσυρση συγκατάθεσης.

Μπορείτε να αποσύρετε οποιαδήποτε συγκατάθεση μας έχετε παράσχει ή να προβάλετε ένσταση σε οποιαδήποτε στιγμή για νόμιμους λόγους, ως προς την επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών. Θα εφαρμόσουμε τις προτιμήσεις σας μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αποσύροντας τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση ή αποκάλυψη των προσωπικών πληροφοριών σας, ενδέχεται να σημαίνει ότι δεν θα μπορείτε να εκμεταλλευτείτε κάποια από τις υπηρεσίες μας.

6.4. Επανεξέταση, επικαιροποίηση και τροποποίηση προσωπικών δεδομένων.

Με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας, μπορείτε να έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση και να λάβετε λεπτομέρειες σχετικά με τις προσωπικές πληροφορίες που διατηρούμε για εσάς, να ενημερώσετε και να διορθώσετε ανακρίβειες στα προσωπικά δεδομένα σας και να ζητήσετε τα μπλοκάρισμα ή την διαγραφή τους, ανάλογα με την περίπτωση. Το δικαίωμα πρόσβασης σε προσωπικές πληροφορίες μπορεί να περιορίζεται σε ορισμένες περιπτώσεις από τις απαιτήσεις της τοπικής νομοθεσίας. Μπορείτε να ζητήσετε να αναθεωρήσετε, να αλλάξετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά στοιχεία σας στέλνοντας email στο sales@aiakeion.gr.

 1. Μεταφορές δεδομένων.

Μπορούμε να μεταβιβάσουμε τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε σχετικά με εσάς σε άλλες χώρες εκτός της χώρας στην οποία οι πληροφορίες  συλλέχθηκαν αρχικά. Οι χώρες αυτές ενδέχεται να μην έχουν τους ίδιους νόμους προστασίας δεδομένων με την χώρα στην οποία παρείχατε αρχικά τις πληροφορίες.

 1. Πως προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα.

Διατηρούμε κατάλληλες διοικητικές, τεχνικές και φυσικές δικλείδες που σχεδιάστηκαν για την προστασία των προσωπικών στοιχείων που παρέχετε αποτυχία, παράνομη ή μη εγκεκριμένη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, πρόσβαση, αποκάλυψη ή χρήση.

 1. Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή σχόλιο σχετικά με την παρούσα ή εάν επιθυμείτε να επικαιροποιήσετε τις πληροφορίες που έχουμε για εσάς ή τις προτιμήσεις σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας κατωτέρω:

«ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ – ΜΙΧΑΗΛ ΓΑΛΑΝΗΣ Ο.Ε.»

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΑΙΑΚΕΙΟ

Λεωφόρος Δημοκρατίας 18,

18010 Αίγινα

Τηλ. 2297 022249

sales@aiakeion.gr